Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Πασχάλιο Εγκύκλιο 2011
footer
  • Δευτέρα 20 Αυγούστου

    Σαμουήλ προφήτου, Φωτεινής, Λουκίου και Ηλιοδώρου μαρτύρων, Ρηγίνου και Ορέστου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ