ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)

footer
  • Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου

    Των εν τοις Ευγενίου μαρτύρων, Ανθούσης μάρτυρος

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ