7 σύζυγος τοῦ βασιλιά Μαξεντίου, πού πίστεψε στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησε διά ἀποκεφαλισμοῦ.

footer
  • Κυριακή 26 Μαΐου

    Κυριακή της Σαμαρείτιδος,
    Κάρπου και Αλφαίου, Αλεξάνδρου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ